Close

Polling Station-wise Voter List 2019 for Elections to Uttar Pradesh Vidhan Parishad

Allahabad-Jhansi Khand Snatak Nirvachan Kshetra
Sr. No. Tehsil Polling Station Name Voter List Final Publication
1 Sadar 1-Karyalya Chavni Parishad Alahabad Click here Click here
2 Sadar 2-N.M.P.J.H. B. School Harwara Click here Click here
3 Sadar 3-N.M.P.J.H. B. School Harwara Click here Click here
4 Sadar 4-Allahabad Degree Collage Beniganj (1st Part) Click here Click here
5 Sadar 5-Allahabad Degree Collage Beniganj (2nd Part) Click here Click here
6 Sadar 6-Maithdist School Admastan Road (1st Part) Click here Click here
7 Sadar 7-Maithdist School Admastan Road (2nd Part) Click here Click here
8 Sadar 8-Maithdist School Admastan Road (3rd Part) Click here Click here
9 Sadar 9-Allahabad Digree Collage Beniganj (3rd Part) Click here Click here
10 Sadar 10-DAV Inter Collage Meerapur (1st Part) Click here Click here
11 Sadar 11-DAV Inter Collage Meerapur (2nd Part) Click here Click here
12 Sadar 12-Kidwai Nagar Girls Inter Collage Click here Click here
13 Sadar 13-Majidiya Islamiya Inter Collage Atala (1st Part) Click here Click here
14 Sadar 14-Daulat Husain H.S. School Nurul Road Click here Click here
15 Sadar 15-Majidiya Islamiya Inter Collage Atala (2nd Part) Click here Click here
16 Sadar 16-Majidiya Islamiya Inter Collage Atala (3rd Part) Click here Click here
17 Sadar 17-Shivcharan Das Kanhaiya Lal Inter Collage H.S School Allahabad Click here Click here
18 Sadar 18-Sarvai Mahavidyalya Bahadurganj Click here Click here
19 Sadar 19-Modern High School Katghar (1st Part) Click here Click here
20 Sadar 20-Modern High School Katghar (2nd Part) Click here Click here
21 Sadar 21-Allahabad Inter Collate Allahabad Click here Click here
22 Sadar 22-Rajkiya Inter Collage Allahabad Click here Click here
23 Sadar 23-N.M.P.P.P Neta naga (1st Part) Click here Click here
24 Sadar 24-N.M.P.P.P Neta naga (2nd Part) Click here Click here
25 Sadar 25-Radharaman Inter Collage Daraganj Allahabad (1st Part) Click here Click here
26 Sadar 26-Radharaman Inter Collage Daraganj Allahabad (2nd Part) Click here Click here
27 Sadar 27-Sindhu Vidya Mandir Alopigagh (1st Part) Click here Click here
28 Sadar 28-Sindhu Vidya Mandir Alopigagh (2nd Part) Click here Click here
29 Sadar 29-Colnel Inter Collage (1st Part) Click here Click here
30 Sadar 30-Colnel Inter Collage (2nd Part) Click here Click here
31 Sadar 31-Colnel Inter Collage (3rd Part) Click here Click here
32 Sadar 32-Colnel Inter Collage (4th Part) Click here Click here
33 Sadar 33-Colnel Inter Collage (5th Part) Click here Click here
34 Sadar 34-St. Anthoni Girls Inter Collage Allahabad (1st Part) Click here Click here
35 Sadar 35-St. Anthoni Girls Inter Collage Allahabad (2nd Part) Click here Click here
36 Sadar 36-Colnel Inter Collage (6th Part) Click here Click here
37 Sadar 37-Colnel Inter Collage (7th Part) Click here Click here
38 Sadar 38-Colnel Inter Collage (8th Part) Click here Click here
39 Sadar 39-St. Anthoni Girls Inter Collage Allahabad (2nd Part) Click here Click here
40 Sadar 40-St. Anthoni Girls Inter Collage Allahabad (3rd Part) Click here Click here
41 Sadar 41-N.M.P J.H.S Mumfordganj Allahabad Click here Click here
42 Sadar 42-Motilal Nehru engineering Collage (1st Part) Click here Click here
43 Sadar 43-Motilal Nehru engineering Collage (2nd Part) Click here Click here
44 Sadar 44-Motilal Nehru engineering Collage (3rd Part) Click here Click here
45 Sadar 45-Kanya J.H School Phaphamau Click here Click here
46 Sadar 46-Motilal Nehru engineering Collage (2nd Part) Click here Click here
47 Sadar 47-Motilal Nehru engineering Collage (3rd Part) Click here Click here
48 Sadar 48-Printing Technology School Teliyarganj (1st Part) Click here Click here
49 Sadar 49-Printing Technology School Teliyarganj (2nd Part) Click here Click here
50 Karchana 50-Pt. Ranjeet Inter Collage Naini Allahabad (1st Part) Click here Click here
51 Karchana 51-Pt. Ranjeet Inter Collage Naini Allahabad (2nd Part) Click here Click here
52 Soraon 52-Karyalya Kshetra Panchayat Soraon Click here Click here
53 Soraon 53-Karyalya Kshetra Panchayat Mauaima Click here Click here
54 Soraon 54-Karyalya Kshetra Panchayat Holagarh Click here Click here
55 Soraon 55–Karyalya Kshetra Panchayat Kaudihar Click here Click here
56 Soraon 56–Karyalya Kshetra Panchayat Lal Gopalganj Click here Click here
57 Phulpur 57-Karyalya Kshetra Panchayat Phulpur (1st Part) Click here Click here
58 Phulpur 58-Karyalya Kshetra Panchayat Phulpur (2nd Part) Click here Click here
59 Phulpur 59-Karyalya Kshetra Panchayat Bahadurpur (1st Part) Click here Click here
60 Phulpur 60-Karyalya Kshetra Panchayat Bahadurpur (2nd Part) Click here Click here
61 Phulpur 61-Karyalya Kshetra Panchayat Bahadurpur (3rd Part) Click here Click here
62 Phulpur 62-Karyalya Nagar Panchayat Jhunsi Click here Click here
63 Phulpur 63-Karyalya Kshetra Panchayat Bahariya (1st Part) Click here Click here
64 Handia 64-Karyalya Kshetra Panchayat Handiya (1st Part) Click here Click here
65 Handia 64-Karyalya Kshetra Panchayat Handiya (2nd Part) Click here Click here
66 Handia 66-Karyalya Kshetra Panchayat Saidabad Click here Click here
67 Handia 67-Karyalya Kshetra Panchayat Saidabad Click here Click here
68 Handia 68-Karyalya Kshetra Panchayat Dhanupur Click here Click here
69 Handia 69-Karyalya Kshetra Panchayat Pratappur (1st Part) Click here Click here
70 Handia 70-Karyalya Kshetra Panchayat Pratappur (2nd Part) Click here Click here
71 Karchana 71-Karyalya Kshetra Panchayat Karchana (1st Part) Click here Click here
72 Karchana 72-Karyalya Kshetra Panchayat Karchana (2nd Part) Click here Click here
73 Karchana 73-Karyalya Kshetra Panchayat Kaundhiyara Click here Click here
74 Karchana 74-Karyalya Kshetra Panchayat Chaka (1st Part) Click here Click here
75 Karchana 75-Karyalya Kshetra Panchayat Chaka (2nd Part) Click here Click here
76 Karchana 76-Karyalya Kshetra Panchayat Chaka (3rd Part) Click here Click here
77 Bara 77-Karyalya Kshetra Panchayat Shankargarh (1st Part) Click here Click here
78 Bara 78-Karyalya Kshetra Panchayat Shankargarh (2nd Part) Click here Click here
79 Bara 79–Karyalya Kshetra Panchayat Jasra (1st Part) Click here Click here
80 Bara 80–Karyalya Kshetra Panchayat Jasra (2nd Part) Click here Click here
81 Meja 81-Karyalya Kshetra Panchayat Meja (1st Part) Click here Click here
82 Meja 82-Karyalya Kshetra Panchayat Meja (2nd Part) Click here Click here
83 Meja 83-Karyalya Kshetra Panchayat Manda (1st Part) Click here Click here
84 Meja 84-Karyalya Kshetra Panchayat Manda (3rd Part) Click here Click here
85 Meja 85-Karyalya Kshetra Panchayat Sirsa (1st Part) Click here Click here
86 Meja 86-Karyalya Kshetra Panchayat Sirsa (2nd Part) Click here Click here
87 Koraon 87-Karyalya Kshetra Panchayat Sirsa (3rd Part) Click here Click here
88 Koraon 88-Karyalya Kshetra Panchayat Koraon (1st Part) Click here Click here
89 Koraon 89-Karyalya Kshetra Panchayat Koraon (2nd Part) Click here Click here
90 Koraon 90-Karyalya Kshetra Panchayat Koraon (3rd Part) Click here Click here